เลือกหน้า

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคมและภาคบริการโลหิตที่ 12
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น จำนวน  110  ราย​ ไม่ผ่าน​การคัดกรอง​  12  ราย
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน​ 49,500 ซีซี กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Shares