เลือกหน้า
ปัตตานี

ปัตตานี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวนูรี สะอะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 93/3 หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านตาขุน และสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำชุมชน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดสำราญ ตามโครงการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ...