เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤษภาคม...
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ รองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พร้อม...
กิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย

กิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย

วันที่ 19 พ.ค. 65 ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอปักธงชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย มอบหมายให้นายพีระพงศ์ สนองชาติ ปลัดอำเภอ นายสมศักดิ์ ท้องพิมาย ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบ แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5 แกลลอน แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบ แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5 แกลลอน แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ...