เลือกหน้า
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ บ้านไฟไหม้ ราย นายอุทิศ ปัญญา บ้านเลขที่ 69/7...
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ภายในกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการออกบูธของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้บริการ ให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้...
พิจิตร

พิจิตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย มอบแท่นเหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวน 2 แท่น โดยมี นางเปล่งฉวี สกนธรัตน์...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางสุพัตรา แร่ทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยม...