เลือกหน้า

สรุปผลการดำเนินงาน

 

การผลิตหน้ากากอนามัย

9,180,142

จำนวนชิ้น

 

แจกจ่ายให้ประชาชน

7,615,895

ราย

    ข้อมูลสรุปตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563
การดำเนินงาน


นายกฤษฎา บุญราช

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
29 มกราคม 2563

ออกหนังสือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

26 กุมภาพันธ์ 2563

ออกหนังสือมาตรการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง มาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

2 เมษายน 2563

สำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มอบแอลกอฮอร์ 72% ให้ 76 จังหวัด โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 500 ลิตร และมอบให้สาธารณสุขจังหวัดละ 2,000 ลิตร

3 เมษายน 2563

ให้ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) สำรวจประชาชนที่ต้องกักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ให้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่นพ้นภัยเพื่อรับถุงยังชีพ

17 เมษายน 2563

ให้ขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ให้เหล่ากาชาดจังหวัดช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) สนับสนุนหน้ากากอนามัย Surgical mask สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้หน่วยบริการทางการแพทย์ร้องขอความต้องการมายังสภากาชาดไทย สรุปจำนวนที่ได้สนับสนุนไปให้แก่หน่วยบริการทางการแพทย์จำนวน 7,622,400 ชิ้น

27 เมษายน 2563

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

22 พฤษภาคม 2563

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลใน จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา