จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU ด้านที่ 3 (จิตอาสา) พร้อมคณะทำงานจิตอาสา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกติดตามนิเทศ
การปฎิบัติงานของจิตอาสาสภากาชาดไทย ของอำเภอนาโยง ในการนี้ นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง ให้เกียรติมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาและจัดตั้ง
เครือข่ายจิตอาสาอำเภอนาโยง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง