จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ส่งมอบห้องน้ำซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกันบริจาคเงินสร้าง ให้แก่ครอบครัวของ
นางสาวพรทิพย์ ลูกอ้น อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.2 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง