จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงกศรฝึกอบรมปฐมนิเทศแกนนำและจิตอาสา
ราชประชาสมาสัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช