เลือกหน้า
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางกนกอร สิริโม เลขานุการกิ่งกาชาด อำเภอปาย พร้อมคณะกรรมรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ได้รับมอบหมายจากนางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) ณ หย่อมบ้านแม่ยะน้อย ม.4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นางพัชริน​ ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ได้นำน้ำดื่ม และสิ่งของไปเยี่ยม และให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการป้องกันยาเสพติด ณ​ ด่านแม่ยะ​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ และในได้นำน้ำดื่มและอาหาร ไปเยี่ยม ให้กำลังใจ...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ร่วมมอบข้าวกล่องจำนวน 80 กล่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่...
แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางพัชริน ศุภกิจโกศลศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปายและว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย ร่วมบรรจุถุงธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัย...