เลือกหน้า
แพร่

แพร่

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น...
แพร่

แพร่

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง และจิตอาสาสภากาชาดไทย...
แพร่

แพร่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
แพร่

แพร่

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลอง...
แพร่

แพร่

วันที่ 23 มกราคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่...