แพร่

แพร่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัญชลี บุญณราช นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่...
แพร่

แพร่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนิภา สุขแจ่มใส นายกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 33...
แพร่

แพร่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 55 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 6 ราย...
แพร่

แพร่

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมพิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงพระราชกำเนิดมูลนิธิ พอ.สว. และพิธีเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว...
แพร่

แพร่

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 54 ราย แต่ได้โลหิตจำนวน 28 ราย/ยูนิต...