เลือกหน้า
แพร่

แพร่

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ร่วมจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต...
แพร่

แพร่

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
แพร่

แพร่

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ...
แพร่

แพร่

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 65 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตา 9 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 9 ราย...
แพร่

แพร่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ...