เลือกหน้า
แพร่

แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนเพียงพอ”...
แพร่

แพร่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสองและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสอง มอบเสื้อกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13...
แพร่

แพร่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสองและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสอง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนายสงวน สอนจิต อายุ 112 ปี บ้านเลขที่ 209/1 หมู่ 1 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่...
แพร่

แพร่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางนงคราญ ปัญาญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และนางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง  คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง...
แพร่

แพร่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางอำไพ อุดมสุข บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่  5 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ผู้พิการป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส...