เลือกหน้า
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายกฤษณ์ คงเมืองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวจุรีย์ ศรีสุวรรณผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 116...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายกฤษณ์ คงเมืองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 64 ราย 25,600 ชีชีบริจาคดวงตา 5 รายบริจาคอวัยวะ 5...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษณ์ คงเมืองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางจารุณี หอมเกษรผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษณ์ คงเมืองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา...