เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันอังคาร) และกรรมการสมาชิกศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอแม่ออน ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันจันทร์) และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จัดกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอแม่อาย จำนวน...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพฤหัสบดี) พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสารภี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพุธ) พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 118...