เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตองออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 4,000 บาท แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนริศรา ธีรบดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ภริยานายอำเภอกัลยาณิวัฒนา) ออกหน่วย “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา...