เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางมยุรี  ไชยเสน รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม มอบรถจักรยาน ตามโครงการ “สองล้อสานฝันเพื่อน้องผู้ยากไร้ “ประจำปี 2564...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่  นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ได้ร่วมกับสถานีกาชาดทึ่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 44 ชุด...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นราดิศร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมติดตามอาการ และมอบเงินค่าเดินทางในการรักษา รายละ 2,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันศุกร์) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 53 ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 24ราย...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564 นางมยุรี ไชยเสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีให้โอวาท มอบชุดปฎิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(นักรบชุดขาว) จำนวน 33 ท่าน ที่อาสาสมัครไปช่วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร...