เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางโยษิตา สังเกตุการณ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศศิธร ชูเตชะ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางสำเนียง อดทน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพจนีย์ จักฤทธิ์...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมกับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้การสังคมสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ยากจน ครอบครัว นายวิเชียร...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน จาก...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 างศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสุกัญญา โสตะวงศ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางวันเพ็ญ ดวงมาลา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางปวีณารัตน์ พจน์เวทย์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน ร่วมกับนายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ...