เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสงคมสงเคราะห์ กรณี ครอบครัว นางเเสง อารี บ้านเลขที่ 99...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสงคมสงเคราะห์ กรณี ครอบครัว นางขน อาสาสะนะ บ้านเลขที่ 188...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย เหตุอัคคีภัย กรณี ครอบครัว นายวิชัย...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้เเก่ราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้เเก่ราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ...