เลือกหน้า
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เเละกิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมออกเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์สังคมสงเคราะห์ กรณี นายปุ่น ศรีโท บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์สังคมสงเคราะห์ กรณี นายพิบูลย์ อินทร์โสม บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์เหตุอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง กรณี นางบุญกว้าง โพธิ์สาร บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 12 ตำบลฝางคำ...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ เหตุ อัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง กรณี นายบุญมา พูลชัย บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ...