เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิต จำนวน 131...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 1 (แอสตร้าเซเนก้า) จำนวน 105 ราย และ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท บิ๊กวัน อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับโลหิต จำนวน...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา โรงเรียนประจำ ชั้น ม.1 – ม.6  มีนักเรียน จำนวน 473 คน...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 1 (แอสตร้าเซเนก้า) จำนวน 80 ราย และ ฉีดวัคซีน...