เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ ณ วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) มอบกระเช้าผลไม้ กาแฟ โอวัลติน ผ้าเช็ดหน้า และน้ำตาลทรายเพื่อเป็น ขวัญกำลังใจ ให้กับแม่ครัว...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 27  เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) พร้อมด้วย นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี /ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบน้ำดื่มวัดจันทราราม (วัดท่าซุง)...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี นำหน้ากากอนามัยของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และที่ได้รับบริจาคจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบให้แก่ประชาชน ณ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ กาแฟ โอวันติน...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 11 เมษายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) และจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จำนวน 8...