เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วัดทุ่งสามแท่ง...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับโลหิตจำนวน 78 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 31,200 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนการุ้งวิทยา ได้รับโลหิตจำนวน 36 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 14,400 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ได้รับโลหิตจำนวน 108 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 43,200 ซีซี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับโลหิต จำนวน 42 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,800 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน...