เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอสว่างอารมณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 178 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดดอนตาเสาร์ วัดวังบุญ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ชมรมอาสายุวกาชาดสังกัดโรงเรียนห้วยคตวิทยาคม และชมรมอาสายุวกาชาดสังกัดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การกำกับดูแลของนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกับกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่ไม่ได้รับคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนละ 3,000...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกับกิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯ ที่ไม่ได้รับคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนละ 3,000...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกับกิ่งกาชาดอำเภอลานสัก และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯ ที่ไม่ได้รับคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนละ 3,000...