เลือกหน้า
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นางฉวีวรรณ  ประจันเขตต์,นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางประพิมพ์ เดชายนต์บัญชา รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบ...
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดฯ มอบหมายให้นางประพิมพ์ เดชายนต์บัญชา ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนาง กิตติญา หอมสุ่ม บ้านเลขที่ 118/1 หมู่ที่ 7...
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และ มณฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ มณฑลทหารบกที่ 35 โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล...
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางประพิมพ์ เดชายนต์บัญชา ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรถเข็นผู้พิการจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 คน 1....
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 160 ผืน ในเขตพื้นที่ – วัดหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 29 ผืน –...