เลือกหน้า
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง รายนางภัสพร สิทธิพรหม อายุ 64 ปี...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางประภัสรา ศรีทอง และ นางจริญญา กังน้อย รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวประภัสรา ศรีทอง และนางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางกุสุมาล พงษ์​สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์​สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ...