เลือกหน้า
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย  แบบใหม่ ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์...
อุดรธานี 

อุดรธานี 

วันที่ 21 เมษายน 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 21 มีนาคม 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี...
อุดรธานี 

อุดรธานี 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นกำลังใจมอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยมี นายสยาม ศิริมงคล...
อุดรธานี 

อุดรธานี 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นกำลังใจมอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยมี นายจำรัส กังน้อย...