เลือกหน้า
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 15 กันยายน 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองนายกเหล่ากาชาด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการนี้ เป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 19 กรกฎาคม2564 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมผู้ใหญ่...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด -19 ให้กับผู้แทนนายอำเภอ 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี...
อุดรธานี

อุดรธานี

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 30 เมษายน 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...