เลือกหน้า
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด -19 ให้กับผู้แทนนายอำเภอ 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี...
อุดรธานี

อุดรธานี

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 30 เมษายน 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 30 เมษายน 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 29 เมษายน 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และปฏิบัติหน้าที่แทน นางนันทรัตน์ ธัญญพืช...