เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของนางสาวฐิตาชญา  โสมรักษ์ บ้าเลขที่  148 หมู่ 14 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ...