เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอีคคีภัย บ้านของนายแพร พุทธรักษา บ้านเลขที่ 122 บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกก่ง...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 8 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 145 ราย...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 18 ราย ณ หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย จำนวน 12 ราย ณ บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม...