เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย จำนวน 8 ราย ณ บ้านสร้อย หมู่ที่...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของบุบฝา คำตัน บ้านเลขที่ 209 หมู่ 9 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย จำนวน 17 ราย ณ บ้านทับเมย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 5 มกราคม 2564  นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างเดือนพฤศจิกายน...