เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของนายราตรี  หาญจิตร บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 14 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 233 ราย...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของ นายศักดา ทัศบุตร บ้านหนองเม็ก บ้านเลขที่  116 หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงเยี่ยมพื้นที่และส่งมอบการดูแลในโครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ณ หมู่ที่ 13,14 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...