เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 5 มกราคม 2564  นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างเดือนพฤศจิกายน...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านไฟไหม้ครอบครัวนางพินิจ  บุตรจันทร์  บ้านเลขที่ 31 บ้านซะแงะ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคโลหิต...