เลือกหน้า
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 19 เมษายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู และ นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภูณ ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 65...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำเภอ,ปกครองอำเภอ,กศน.ประจำพื้นที่...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 .นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู...