เลือกหน้า
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และนายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ ที่ปรึกษา /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และนายสุภโชค พนาลิกุล...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาด นำคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูลงพื้นที่ร่วมกับ นายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง พร้อมส่วนราชการ อาทิ...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว...