หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...