เลือกหน้า
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 27 มกราคม 2564 สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นางวิไลวรรณ โทบุตร ผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ไปพบญาติของผู้บริจาคดวงตา...