เลือกหน้า
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย คณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1....
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...