เลือกหน้า
สุราษฏร์ธานี

สุราษฏร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดดอนนกเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี และ...