เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ “Plus 1...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มีนาคม 2564นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอเคียนซา และสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี...