สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางภูริชา ภิญโญกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานีและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย เจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยาปลัดอำเภอไชยา ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ในพื้นที่...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดดอนนกเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีและ อสม....
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอชัยบุรี และสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายประเวศน์ ไทยประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ได้แก่ กระเป๋าเป้  จำนวน 248 ชุดและ...