เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564   เวลา 11:30 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการมอบรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 เมษายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 20 แพ็คให้อำเภอพระแสง ได้นำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอพระแสง...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบมุ้ง จำนวน 100 หลังให้กับโรงพยาบาลสนาม...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำผลไม้สด จำนวน 150 แพ็ค น้ำผลไม้ทิปโก้ 2 ลังนมดีน่างาดำ 3 ลัง ขนมฟันโอแซนวิสครีม 1 ลัง /น้ำดื่มสิงห์...