เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์เเบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 แท่นที่ได้รับจาก...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการฯเหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้รับบริจาคจากห้างโรบินสัน...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้รับบริจาคจากห้างโรบินสัน...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 ธันวาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางฐานิกา พรหมประสงค์...