เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนดังนี้1. ระดับประถมต้น ป.1...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับประถมต้น ป.1 – ป.3 จำนวน 5...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัจฉราภรณ์ ถนอมกิตติ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ราย นางสนั่น สีสุก...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เลี้ยงผู้สูงอายุตามโครงการกาชาดใส่ใจดูแลผู้สูงวัย ณ บ้านพักคนชราเกาะแก้ว ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง...