เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางณัฐนันท์ ทองคำ นางฐิติพร ศิริโกศล นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบบ้านให้ นางบุญมี แสงทอง...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 26 เมษายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางเยาวลักษณ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด นางวิภารัศมิ์ มหาดำรงค์วัฒน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง ผู้ยากไร้...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 166...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางเปรมจิตต์ ลือสกลกิจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว รับมอบข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 350 ถุง และไข่ไก่สด จำนวน 410 แผง จากกลุ่มใจเดียวกัน...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางเยาวลักษณ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด นางวิภารัศมิ์ มหาดำรงค์วัฒน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงมือแพทย์ จำนวน 148...