เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางณัฐนันท์ ทองคำ นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 11 ลำ และนางสมหมาย ตระกูลโอสถ มอบเสื้อยืดคอกลม...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ วัดบางจิก ม.7 ต.วัดโบสถ์...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ ศาลารวมใจ ม.9 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบสุขาลอยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ บ้านทองเอิบ ม.2 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 10 ราย ดังนี้    1. นายแสงทอง อ่อนดี บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 6...