เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสมอง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอบางระจัน ดังนี้ นางโต เพ็ชร์รักษ์ อายุ 91 ปี  มารดา...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ทำความสะอาด  และเก็บเมล็ดพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภออินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือ โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่” จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบ้านน่านอน...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 101 ชุด...