เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2564ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 250 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค และชุด PPE จำนวน 30 ชุด จากนายวัชรินทร์...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบพกพา จากนายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 200 อัน...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 20 รายให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจันทั้งนี้...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 39 รายให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภอท่าช้าง...