เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางชุลีพร. เตรีตน์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำเงิน จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด , ผักกาดกระป๋อง จำนวน 1 ลัง ,ยากันยุง จำนวน 1 ลัง ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน และมุ้ง...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ   ออกเยี่ยมครอบครัว...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบผักกาดกระป๋อง จำนวน 2,400 กระป๋อง และนม จำนวน 1 ลัง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพระนามเยซู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีนางวลัยลักษณ์ นุชสละ กรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนพระนามเยซู เป็นผู้แทนรับมอบ...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบผักกาดกระป๋อง จำนวน 20 ลัง (960 กระป๋อง) ให้แก่นายเทียน รั้งกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้ประกอบอาหารให้แก่นักเรียน...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้พิการทางสมอง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอบางระจัน ดังนี้ นางโต เพ็ชร์รักษ์ อายุ 91 ปี  มารดา...