เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิตติวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  มอบหมายให้นางอรุโณทัย  อาดัม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางระจัน พร้อมด้วย นางอำนวย  ทองสี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลพักทัน และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 .นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี เกษตรอำเภออินทร์บุรี ปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ประมงอำเภออินทร์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยความห่วงใยจากนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย...