เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภอท่าช้าง ร่วมรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางภัทร์ธนธร ถุนนอก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 15 รายและเป็นกลุ่มเปราะบางของอำเภอบางระจัน จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 17 คน...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้ผู้แทนอำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 145 ชุด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...