เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 2 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นายชลิต  ชมชื่นจิตร์ ผู้อำนวยโรงเรียนสามัคคีวิทยาและนางสาวกัลยกร บำรุงรักษ์ ผู้แทนโรงเรียนพระนามเยซู โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแห่งละ ดังนี้ แป้ง จำนวน 17  ลัง...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางชุลีพร. เตรีตน์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำเงิน จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด , ผักกาดกระป๋อง จำนวน 1 ลัง ,ยากันยุง จำนวน 1 ลัง ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน และมุ้ง...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ   ออกเยี่ยมครอบครัว...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบผักกาดกระป๋อง จำนวน 2,400 กระป๋อง และนม จำนวน 1 ลัง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพระนามเยซู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีนางวลัยลักษณ์ นุชสละ กรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนพระนามเยซู เป็นผู้แทนรับมอบ...