สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือ โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่” จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบ้านน่านอน...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 101 ชุด...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 กันยายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2” โดยจัดอบรมอาสาสมัคร จำนวน 50 คน ทั้งนี้ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบให้นายสมยศ พุ่มน้อย...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563  นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบรองเท้าตามโครงการ “รองเท้าเพื่อน้อง” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ที่มีฐานะยากจน จำนวน 158 คน ๆ ละ 1 คู่ ถุงเท้าคนละ 3 คู่ ผักกาดกระป๋อง จำนวน 1 แพ็ค ( 6...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเลียม  ฉิมพันธ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางระจัน จำนวน 1 ครอบครัว ของนางสาวพิมพ์  มีสุข ราษฎรบ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน...