เลือกหน้า

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เร่งรัดส่งถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชนให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เร่งรัดส่งถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชนให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้มอบให้นายวิทยา จันทร์ฉลอง...

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สรุปผลการดำเนินงาน   การผลิตหน้ากากอนามัย 9,180,142 จำนวนชิ้น   แจกจ่ายให้ประชาชน 7,615,895 ราย     ข้อมูลสรุปตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563 การดำเนินงาน นายกฤษฎา บุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 29 มกราคม...