เลือกหน้า
สระแก้ว

สระแก้ว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการกาชาดห่วงใย...