เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแรงงานข้ามชาติและชาวไทยในพื้นที่ Lock Down พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนจากสถานฑูตเมียนมาร์ ในกรณีการจำกัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยง...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ชุด COVID-19 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลชัยมงคล จำนวน 75 ชุด ณ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรองนายกฯ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ชมรมYEC สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร และปกครองจังหวัดฯ รวมพลังบรรจุชุดธารน้ำใจ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรองนายกฯ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการค้าในตลาดยามเย็นเทศบาลนครฯ จากกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร...