สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, สนง.ปภ.สค., สนง.พมจ.สค., อปค.ในท้องที่ และคณะกาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดฯ นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอำเภอเมืองฯ นางนวพร  วิเศษวงศ์ษา รองนายกเหล่ากาชาดฯ แพทย์หญิงกานดา...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมที่ปรึกษา เหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร...
สมุทสาคร

สมุทสาคร

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมที่ปรึกษา เหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร...