เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยม นางเถาว์ สวยงาม ผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องนอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 30 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมความพร้อมในการบรรจุและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย – แอลกอฮอล์...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมุทรสาคร มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 จากแอปพลิเคชั่น...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมุทรสาคร ร่วมกับร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ...