เลือกหน้า
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และ อสม. ลงพื้นที่มอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับผู้ป่วยพาร์กินสัน จำนวน 8 ราย ในพื้นที่อำเภอบางคนที่...
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และ อสม....
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ อสม. ลงพื้นที่มอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับผู้ป่วยพาร์กินสัน จำนวน 8 ราย ในพื้นที่อำเภอบางคนที่...
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และ อสม....
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และ อสม....