เลือกหน้า
สงขลา

สงขลา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 50...