เลือกหน้า
สงขลา

สงขลา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ นางสาวมนตร์ฤดี ชาตรี...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสทิงพระ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขอำเภอ...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 90 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 40,500 ซีซี ณ ตลาดเกษตร...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่...