เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางวารุณี ไพศาลธวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางวาสนา นวลนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 99 สู่ 100 ปี...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลสว่างแดนดิน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย และได้รับความเสียหายบางส่วน...
สกลนคร

สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 100 ถุง ตามกิจกรรม...