เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน มอบถุงยังชีพแก่สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน เจ้าหน้าที่ อบต.สว่างแดนดิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตาล เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางจันทรพรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้เวลา 09.00 น....
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ/ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ,นางสุรางค์  วนะภูติ ,นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...