เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางจันทรพรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้เวลา 09.00 น....
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ/ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ,นางสุรางค์  วนะภูติ ,นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางวารุณี  ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ,นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน ,นางอัญชริดา มงคลรัตน์...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุรางค์  วนะภูติ ,นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “กาชาด...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ นางสุรางค์  วนะภูติ ,นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน...