เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ และนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม....
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 6 เมษายน พ2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับนายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย มอบแท่นเหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวน 2 แท่น โดยมี นางเปล่งฉวี สกนธรัตน์...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางสุพัตรา แร่ทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยม...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสายสมร วาณิชวิเศษกุล และนางวาสนา นวลนุกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต...