เลือกหน้า
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด สสจ.ภูเก็ต พมจ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ และผู้นำท้องที่ตำบลราไวย์ ได้ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้​นางศิริวรรณ​ ปาณะพงศ์​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต​ พร้อมด้วยนางณัษฐพร ชูวงศ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต​และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับบริษัทยี่ฉิว ยี่ชุน จำกัด...
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ...
หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง พร้อมส่วนราชการ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง สุมน เนื่องจำนงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์...