เลือกหน้า
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองปาน และนายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ส่งมอบ...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองปาน และนายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ส่งมอบ...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และนางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และโรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และนางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง...