เลือกหน้า
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว เงินทุนการศึกษา ณ...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2664 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ กิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ หอประชุมธรรมวัฒน์...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางจินจณา โอสถธนากร มอบหมายให้นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระราชูปถัมป์ จำนวน 2 ราย...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางจินจณาโอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เหรัญญิก และผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง...
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อช่วยแก้อาการเดินติด โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ...