เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคที่มีคุณภาพ จากผู้มีจิตศรัทธาที่กรุณาบริจาคให้โดยมิมุ่งหวังสิ่งตอบแทน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) จำนวน 2 แพ็ค แผ่นรองซับ จำนวน 2 แพ็ค และถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายกิตติภพ ต้นลี ปลัดอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง และลูกจ้างสภากาชาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 5 ชุด  ให้แก่ นายอมรเดช อิ่มชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน...