เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางสาวณัฏฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด ให้แก่ นางสาวทิพสุดามณขุ์ รัตนกิตติ์อังกูร กำนันตำบลหนองม่วง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคที่มีคุณภาพจากผู้มีจิตศรัทธาที่กรุณาบริจาคให้โดยมิมุ่งหวังสิ่งตอบแทน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ร่วมรับบริจาคโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 104 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 88 ยูนิต ณ...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 3 ชุด ให้แก่ นางสาวมนัสชนก เล็กพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช คณะแพทย์ พยาบาล...