เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง ลูกจ้างสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหนองม่วง ผู้ใหญ่บ้าน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ ปลัดอำเภอสระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยอำเภอสระโบสถ์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนเลือด...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางศุภวรรณ มาสาร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จิตอาสาพระราชทาน บริษัท แม็คโคร จำกัด...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง นายธวัชชัย มณฑาสุวรรณ ปลัดอำเภอหนองม่วง และลูกจ้างกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุ(วาตภัย) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564...