ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ประจำอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ราย นายสมชาย ประเสริฐพงษ์...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ปลัดอำเภอบ้านหมี่ สาธารณสุขตำบลบ้านชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์   เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ปลัดอำเภอบ้านหมี่ สาธารณสุขตำบลบ้านชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์   รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  นายอำเภอหนองม่วง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง สาธารณสุขตำบลบ่อทอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...