เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าวุ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ชนางกฤตยา จันทร์สว่างประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายสำราญ จันทร์งาม บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้...