เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี  กำนัน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางแสงอรุณ ชัยจำรัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง นางจุไรรัตน์ อมรรุจิ นายกสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ และทีมงาน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนป้องกันจังหวัดลพบุรี กำลังพลกองพลรบพิเศษที่ 1 ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย นายอำเภอบ้านหมี่ กำนันตำบลหนองเมือง...