เลือกหน้า
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่คนพิการสภากาชาดไทย ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ลูกบ้านที่ประสบเหตุ (วาตภัย)...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐานิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ลูกจ้างคนพิการสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอหนองม่วง ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 44 ชุด ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองม่วง จ.ลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมมอบไข่ไก่ และเครื่องบริโภค ให้แก่ผู้แทนฯ...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมมอบไข่ไก่ และเครื่องบริโภค ให้แก่ผู้แทนฯ...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี วัดเสาธงทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี...