เลือกหน้า
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาด-จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด-ร้อยเอ็ด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง พร้อมด้วยนางรุ้งลาวัลย์ ศรีบุญลือ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก และนางจิราภรณ์ ธนแสนไทย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และสมาชิกจิตอาสา...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับตัวแทนรับมอบจำนวนทั้งสิ้น 500 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด...