เลือกหน้า
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง 1 ราย อำเภอปทุมรัตต์ 1...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...