เลือกหน้า
ระยอง

ระยอง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ราย ดังนี้1. นางดาราวรรณ นำบุญจิต บ้านเลขที่...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องครัว (ตู้เย็น,เครื่องปั่นน้ำผลไม้,ชั้นวางของเอนกประสงค์ 4 ชั้น)...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางธัญญา ชุมนุม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมพระมหา เกษมสันต์ อภิวัฒน์พลกุล เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ณ วัดเขาจอมแห ตำบลมะขามคู่...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมถวายชุดPPE ป้องกันเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดกาวน์กันน้ำ และถุงมือยาง ที่ใช้ในการณาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัส...
ระยอง

ระยอง

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดระยองระหว่างธันวาคม 2563  – มิถุนายน...