เลือกหน้า
ระยอง

ระยอง

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกฯ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบถุงยังชีพตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกฯ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบถุงยังชีพ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 300 ถุง ให้แก่เทศบาลนครระยอง...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รองนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยโควิด ที่โรงพยาบาลสนามโรงเเรมชมดาว อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากนั้น...