เลือกหน้า
ระยอง

ระยอง

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดระยองระหว่างธันวาคม 2563  – มิถุนายน...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมเเสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และปลัดอำเภอบ้านค่าย ลงพื้นมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบชุดธารน้ำใจ จากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกฯ เหรัญญิกฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น จากโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ณ...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางดารณี เกิดมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ สภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด แก่มูลนิธินักษ์ไทย (ผู้ประสานงานแรงงานข้ามชาติ) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมเเสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ปลัดอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบชุดธารน้ำใจ จากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564...