เลือกหน้า
ระยอง

ระยอง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางศิริพร นาคนิยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และนางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ...
ระยอง

ระยอง

วันที่  22 มิถุนายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางศิริพร นาคนิยม และนางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ และนางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับนายอำเภอบ้านฉาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง...