เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 23 กันยายน 2564  นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 316 มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ผ่านการคัดกรอง...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิรุต ตรียวง ปลัดอาวุโสอำเภอยะหา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยกำลัง อสม. และผู้แทนเทศบาลนครยะลา...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางโสรยา  พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา  เจ้าหน้าที่สาธาณสุขอำเภอกาบัง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตจากไอซีอาร์ซี...