เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 16 มกราคม 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่กับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นาย สุริยา...
ยะลา

ยะลา

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายอมร ชุมช่วยนายอำเภอกรงปินัง เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่กับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 143 ราย ปริมาณโลหิต 64,350 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 1 ราย ดวงตา 1...

ยะลา

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่กับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องที่...