เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านครัวเรือนเปราะบาง โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบน้ำดื่มแก่สถานส่งเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ  จำนวน 40 แพ็ค/ละ 6 ขวด รวมเป็น 240 ขวด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรายำยำ จำนวน 10 แพ็ค ณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะล...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  รับมอบหน้ากากอนามัย Face Mask KN95 จำนวน 1 ลัง (...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ปรึกษาหารือเพื่อดูสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย...