เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 8 มกราคม 2564 รองนายกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุกทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีครัวเรือนได้รับผลกระทบจำนวนประมาณ 125...