เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 6 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Live)  ณ...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 16 ธันวาคม  2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ชมรมแม่บ้านตำรวจ ตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2564ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก ICRC ประกอบด้วย 1) ชุดตรวจ ATK 800 เทส  2) หน้ากาก N95 100 ชิ้น 3) หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น4) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 300...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 21 ธันวาคม  2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 3 มกราคม 2565  นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3 อำเภอ...