เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีมอบผ้าห่มภัยหนาว ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 500 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว มอบให้ทุกอำเภอๆละ 70 ผืน และเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 ผืน...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ, นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล , นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยม เยี่ยมนักเรียน...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร...