เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  ที่ปรึกษา/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ราษฎรได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอัคคีภัย...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจราษฎร นางบุญโฮม ทองผา...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจราษฎร นางบุญโฮม ทองผา...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผู้พิการ...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผู้พิการ...