เลือกหน้า
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางนวลน้อย วีระพันธ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้มาบริจาคโลหิต เพื่อให้กำลังใจในสถานะการณ์ภาวะวิกฤติ...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางวัลภา ศิริพิริยะไพบูลย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้มาบริจาคโลหิต...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันจัที่ 8 มีนาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางจีรพรรณ์ โสภณ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้มาบริจาคโลหิต เพื่อให้กำลังใจในสถานะการณ์ภาวะวิกฤติ...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตัวแทนอำเภอเมืองมหาสารคาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำชุมชน...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รายนางหนูไกร นิลหา บ้านเลขที่ 2 ม.8 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม...