เลือกหน้า
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางปรียา ศรประสิทธิ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ โครงการเยี่ยมยาม ถามไถ่ ห่วงใยผู้ป่วยและนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติศักดิ์. ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางพรศรี. ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ,คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้...