มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติศักดิ์. ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางพรศรี. ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ,คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้...