เลือกหน้า
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข...