พิจิตร

พิจิตร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์...