เลือกหน้า
พิจิตร

พิจิตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์...
พิจิตร

พิจิตร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์...