เลือกหน้า
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลกลงพื้นที่ส่งมอบ ” ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ” ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินและกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ให้กับนางวนิดา ดอนดีไพร บ้านเลขที่ 77 หมู่ 8...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 49 ราย ได้โลหิต จำนวน 21,150...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงเกิดจากปอดติดเชื้อต้องให้อ๊อกซิเจนตลอดเวลา จำนวน 1 ครัวเรือน ของนายณัฐฐาพร...