เลือกหน้า
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเชิญมอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายมิตร...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ราย นางยุพรัตน์...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน เมษายน 2565...