เลือกหน้า
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม ปลัดอำเภออาวุโส กำนันตำบลท่าช้าง และผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.จังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกรับบริจาคเลือด ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 167...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย ในพื้นอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอวังทอง ดังนี้ 1. ด.ญ.พรพรรณพิษา...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

นศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกรับบริจาคเลือด ณ กองพันสื่อสารที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51...