เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 พร้อมด้วย นางจริยา จันทร์ดำ นายอำเภอศรีนครินทร์  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลชุมพล ปกครองในพื้นที่...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธุ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด  ผู้แทนภาค 12  มอบหมายให้ นายวิรินทร  ทองขาว  นายอำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 24 เมษายน 2565 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน  “ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปีงบประมาณ  2565  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน...